Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Sklep DzieciakiNaPokład
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Sklep DzieciakiNaPokład, dostępny pod adresem https://sklep.dzieciakinapoklad.pl jest prowadzony przez:

KATARZYNA ANNA KUŚMIERZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DzieciakiNaPokład Katarzyna Kuśmierz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7921992046, nr REGON 522853744, Pistacjowa 2 20-225 Lublin

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: kontakt@dzieciakinapoklad.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://sklep.dzieciakinapoklad.pl/kontakt/
Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.dzieciakinapoklad.pl/polityka-prywatnosci/
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://sklep.dzieciakinapoklad.pl/regulamin-sklepu/
  • Regulamin newslettera - https://sklep.dzieciakinapoklad.pl/regulamin-newslettera/
  • Regulamin konta użytkownika - https://sklep.dzieciakinapoklad.pl/regulamin-konta/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 12.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 2d9c5ed2-c358-4dcb-997c-0eca4dae7b35.